Genboerne - førskolegruppen

  Hos Genborene tager vi grundlæggende udgangspunkt i børnenes leg og nysgerrighed.
  Vi ønsker et miljø, hvor der er plads til alle. Som voksne i Genbohuset har vi ansvar for, at alle bidrager med det de kan, bliver hørt og føler sig værdifulde. Vi vil gerne give børnene en glad og meningsfyldt oplevelse af at gå i børnehave, hvor anerkendelse og følelsen af at høre til i fællesskabet er omdrejningspunktet.

  Vi er bevidste om, at læring foregår over hele dagen, da børnene ikke har en sluk-knap for læringen. Typisk vil flere af de seks læreplanstemaer være aktiveret af gangen, da det hele spiller sammen og lapper over hinanden. Pædagogik vil være i spil hele dagen igennem.

  Vi ønsker at være i dialog med forældrene både om dagligdagen og barnets udvikling.

  Der er fokus på den gode overgang. Vi kommer på skolen hver mandag, hvor vi bruger hallen. I foråret bliver der aftalt faste dage, hvor vi mødes med børnehaveklassen. De voksne fra børnehaven og skolen holder fastlagte møder hen over hele året.

  Rutinerne oplever vi meget meningsfulde, da de er trygge og genkendelige og de kommer igen og igen. Der er plads til at øve sig og vi bliver opmærksomme på udviklingen. Derfor er rutinerne gode læringsmiljøer. Eksempler på rutinerne: Vi siger god morgen til hinanden, toiletkø, samling, frokost, yoga, mentaltræning, garderoben, legepladsen, mindfullness, eftermiddagsmad og meget mere.