Selvejende institution

  Aagaard Børnehave er en selvejende institution i Vejle Kommune.

  En selvejende institution er finansieret af det kommunale budget, men drevet af en forældrebestyrelse.

  I praksis vil det sige, at kommunen tildeler den selvejende institution det samme beløb, som de kommunale daginstitutioner får til personale og drift, men det er bestyrelsen i den selvejende institution, der står for driften. I fagsproget hedder det en "driftsoverenskomst".

  Det er således bestyrelsen, der har ansvaret for driften. For eksempel er det bestyrelsens opgave at ansætte personalet og - naturligvis i samarbejde med den pædagogiske leder og medarbejderne - at udstikke de pædagogiske retningslinjer for institutionen. Alt sammen naturligvis inden for de overordnede rammer, som kommunen og lovgivningen tillader. Kommunen har også tilsynspligt med institutionen.

  Bestyrelsen i en selvejende institution består altid af et flertal af forældre. Desuden har bestyrelsen også repræsentanter fra en forening; i vores tilfælde er det Støttekredsen (med tre repræsentanter).

  Støttekredsen ejer børnehavens bygninger og bestyrelsesmedlemmerne vælges på en generalforsamling.

  Det koster kun kr. 100,- pr. familie (kr. 50,- for enlige), hvis man ønsker at blive medlem af børnehavens støttekreds. Så er man livsvarigt medlem og har stemmeret på generalforsamlingerne.

  Betaling kan ske kontant til ledelsen eller til reg.nr. 0878 kontonr. 3222658186