VELKOMMEN TIL ÅGÅRD BØRNEHAVE

Ågård Børnehave er en selvejende institution i Vejle Kommune oprettet i 70’erne af en gruppe forældre.

Det er vigtigt for os, at:

... have glade, sunde, selvstændige og engagerede børn.
... have oplevelser, medbestemmelse og tryghed.
... arbejde kreativt og prioritere udeliv højt.
... vores hverdag er tilpasset de givne rammer og de menneskelige ressourcer
... have en aktiv og engageret forældrekreds, der så vidt muligt, inddrages i dagliglivet.

Rent praktisk er børnene opdelt i 3 grupper fordelt som herunder:

To aldersintegrerede grupper, beliggende i Hovedhuset. Aldersfordelingen er her 3 – 5 år. Grupperne hedder: Uglerne og Ørnene.

En førskolegruppe, beliggende i Nabohuset. Aldersfordelingen er her 5 – 6 år. Gruppen hedder: Genboerne..

Ågård børnehave er normeret til 58 børn i alderen 3 – 6 år.

Billeder og video

Se flere