Traditioner

Traditioner

Traditioner


I Ågård Børnehus vægter vi traditioner højt.
Ved at holde fast på traditionerne skaber vi en historie sammen, som er med til at styrke den relation, vi har til hinanden. Sammen husker vi f.eks. året, hvor tønden var så hård, at den næsten ikke kunne slås i stykker, de hyggelige timer med besøg af bedsteforældrene eller den lækre julefrokost.
Nogle af de traditioner vi vægter højt i børnehaven er:
• Fødselsdage – hvor børnene fejres i institution, sammen med sin primære gruppe
• Fastelavn - vi er klædt ud og slår katten af tønden
• Påskefrokost - I samarbejde med børnene laver og spiser vi en hyggelig påskefrokost
• Skt. Hans - vi tænder bål
• Sommerfest for børnene og deeres forældre/ nære familier
• Bedsteforældredage – en hyggelige dage, hvor bedsteforældrene kommer på besøg hos deres børnebørn i vores institution.
• Julerier - vi klipper julepynt, laver dekorationer, bager, tager i kirke og "juler" i hele december måned.
• Lygtefest, hvor børnene har lavet deres egne lygter og vi sammen med forældrene går i samlet flok og til Ågården hvor vi synger for de gamle.