Politikker i Ågård Børnehus

Politikker i Ågård Børnehus

Politikker

 • Kostpolitik

  I Ågård Børnehaverne medbringer børnene selv madpakker til deres frokost, mens børnehaven står for sundt og nærende formiddags- og eftermiddagsmad.

  Ågård Børnehaves kostpolitik er lavet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og personalet.

  Kostpolitikken skal sikre, at børnenes behov for sund kost mens de er i børnehave, bliver opfyldt.
  Selv om vi selvfølgelig følger kostpolitikken i hverdagen, så fraviger vi den, hvis det giver god mening.

 • Mad- og måltidspolitik

  Ågård Børnehaves mad- og måltidspolitik er udarbejdet af personalet i børnehaven med drøftelse og input fra bestyrelsen.

  Måltiderne er for mange af børnene et af dagens højdepunkter. Vi har derfor fokus på, at måltidet er et rart samlingspunkt, hvor maden indtages i en hyggelig og rar atmosfære, så børnene for nogle gode madoplevelser.
  Børnene øver bl.a. sociale kompetencer, dannelse og almen bordskik.

  Vi har tiltro til, at de enkelte forældre vælger, hvad der er bedst for deres barn at få med i madpakken.
  Vi opfordrer til, at madpakken er nærende og mættende, så barnet har energi/"benzin" til dagens leg og andre pædagogiske aktiviteter.

  Oplever vi et barn har brug for andet eller mere "benzin" i madpakken, går vi i dialog med barnets forældre om dette.

  Mange børn har snacks med i madpakken men for at sikre "benzin" til kroppen, opfordrer vi børnene til at spise rugbrødsmad først.

  Formiddags-/eftermiddagsmad
  Vi bestræber os på, at disse måltider ser lækkert og indbydende ud, og at den er næringsrigtig.

  Forskellige børn har forskellige behov, og derfor vil vi hvis nødvendigt gå i dialog med de enkelte forældre ift. hvor lidt/meget, vi skal tilbyde deres barn.

  Børnene skal have lyst til at spise og mærke sult og mæthed.

 • Solpolitik

  Solpolitikken tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger

  Det betyder, vi har valgt en solpolitik, der gælder i perioden april til september og sætter fokus på, at beskytte børnene mod solens skadelige påvirkninger.

  Det gør vi primært ved:
  • At børn og voksne solsikrer sig mellem kl. 12 og 15, når UV-indekset er 3 eller mere
  • En kombination af skygge, solhat, tøj og solcreme (hvor tøjet ikke dækker), som den bedste måde at solsikre sig på.

  Generelt
  Vi følger vores solpolitik mellem kl. 12 og 15, når UV-indekset er 3 eller mere ved at:
  • Vi forventer, at alle børn er smurt ind i solcreme hjemmefra, når de møder om morgenen
  • Vi smører børnene med solcreme, hvor tøjet ikke dækker – typisk, når vi går ud efter frokost
  • Vi søger skygge f.eks. under træer/overdækning/solsejl, når det er muligt
  • Vi beskytter børnenes hud med solhat og tøj
  • Vi smører med rigelige mængder solcreme – minimum faktor 15 – der beskytter mod både UV A- og UV B stråling
  • Vi husker forældrene på, at børnene skal medbringe en solhat med en god, bred skygge, som dækker både foran og nakken.

  Skygge
  • Vi vil løbende overveje nye muligheder for skygge
  • Vi planlægger mulighed for skygge ved udendørs aktiviteter midt på dagen
  • Midt på dagen sætter vi lege og socialt samvær i gang på steder med skygge

 • Sovepolitik

  I børnehaven har vi en sovepolitik, der beskriver, hvordan vi forholder os til børns forskellige behov for at sove. Politikken er lavet i samarbejde mellem personale og forældrebestyrelse.

  Et barn har brug for at sove godt og nok for at trives og udvikle sig. Derfor er det også
  børnehavens opgave at sørge for, at barnet kan få den nødvendige søvn, mens det er i
  børnehaven.

  Aftaler om barnets søvn i børnehaven laves i samarbejde mellem barnets forældre og
  børnehavens personale – og personalet skal imødekomme forældrenes ønsker, hvis det er muligt.

  Enkelte dage kan det dog ske, at personalet ikke følger aftalerne om barnets søvn, hvis de
  åbenlyst er imod barnets tarv. Personalet skal altid informere forældrene, hvis aftaler ikke bliver fulgt – og hvis dette gentager sig
  - tage initiativ til en samtale med forældrene om barnets søvn i børnehaven.

 • Politik vedr. medicin

  Retningslinjerne for at give børn medicin, mens de er i børnehaven, er fælles for kommunes institutioner. Du kan læse dem herunder.

  Retningslinjer for medicingivning til børn i Dagtilbud.
  Dagtilbud og sundhedsplejen i Vejle Kommune har udarbejdet følgende supplerende
  bemærkninger til medicingivning til børn i dagtilbud. Skrivelse til understøttelse af
  medicingivning til børn i dagtilbud i Vejle kommune.
  Personalet følger Sundhedsstyrelsens ”Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og
  skolefritidsordninger”.


  Som udgangspunkt giver personalet i daginstitutionerne kun medicin til børn med kroniske
  lidelser, og til børn med akutte livstruende sygdomme, som er kendte og hvor medicin er
  ordineret af læge.

  Medicingivning af forbigående sygdomme, herunder infektioner, skal foregå i hjemmet udenfor
  det tidsrum, børnene er i dagtilbud. Hvis medicin skal gives tre gange i døgnet kan tidspunktet
  rykkes uden betydning for effekten, og passes ind så det kan gives derhjemme.

  I helt særlige tilfælde, hvor børn med længerevarende infektioner har brug for pasning i
  institutionen, kan det være nødvendigt at give medicin, hvis lægen har ordineret det til et helt
  nøjagtigt tidspunkt midt på dagen. Forud for en sådan aftale, har lederen af institutionen
  godkendt aftalen og afstemt medicingivning med forældrene og den behandlende læge.

  Instruktion og anbefalinger til medicingivning.

  • Medicinen skal være lægeordineret med tydelig anvisning hvornår, hvordan og hvor meget
   der skal gives
  • Forældrene er ansvarlige for at medicinen har en tilstrækkelig instruktion om
   medicingivningen. Medicinen skal være i original emballage.
  • Forældrene har ansvaret for, at udløbsdatoer på medicinen er i orden
  • Medicinen skal være påført barnets navn og Cpr. nr. for at personalet må modtage
   medicinen. Hvis der ikke er Cpr. nr. og angivelse af, hvordan medicinen gives, skal
   forældrene sørge for at det bringes i orden, før personalet kan give barnet medicin. Hvis
   lederen har uddelegeret ansvaret for medicingivning til personalet, skal der være en
   konkret instruktion til den ansvarshavende pædagog om, hvordan denne sikrer, at alle
   medarbejdere på gruppen, eller i en f.eks. sampasning, ved hvordan livreddende medicin
   gives.
  • Der skal forefindes et aflåst medicinskab som børnene ikke kan nå.
  • Der skal være en seddel på skabet der dokumenterer, hvornår og af hvem det enkelte barn
   har modtaget medicin.
  • Det er en god ide at skrive efterfølgende, hvorfor man gav medicinen, hvad skete der,
   symptomer og forløb som dokumentation. Det kan give overblik så man kan dele
   Godkendt af sundhedsplejen og Dagtilbud Vejle kommune, januar 2015
   erfaringer, man kan få et billede af barnets symptomer og effekten af medicinen og måske
   give anledning til en drøftelse med forældrene.
  • Instruktion til medicingivning skal ligge ved det enkelte barns medicin i medicinskabet
  • Køleskabsmedicin skal være uden for børnenes rækkevidde
  • Alle medarbejdere skal kunne give akut eller livreddende medicin

  I tilfælde af at der skal gives medicin, er der udarbejdet et formelt forældreskema der skal
  udfyldes. Dette kan fås i børnehaven.

 • Telefonpolitik

  I Ågård Børnehus er det rigtig vigtigt, at mobiltelefoner ikke spiller en stor rolle i hverdagen i vores
  børnehave. Det synes vi fordi, vi vægter tid og plads til nærvær og fokus i dialogen og relationen til børn og
  forældre

  Derfor vil vi gerne have, at I sætter jeres telefoner på lydløs, når i opholder jer i institutionen.

  Da vi er hos børnene og ønsker at være fordybet og nærværende sammen med dem, kan vi ikke altid tage
  telefonen, når I ringer til os. Men læg en besked eller skriv en sms, så ringer/skriver vi tilbage hurtigst muligt.

  Er telefonbeskeden uopsættelig, er i velkomne til at kontakten børnehavens kontor

 • Alkoholpolitik

  I Ågård Børnehus er vi voksne altid rollemodeller for børnene og i situationer med mistanke om
  alkoholmisbrug eller andet, er det vigtigt, at vi håndterer det professionelt.

  En alkoholpolitik vil altid være en balance mellem

  • At alkohol er en del af danskernes kultur
  • At vi i børnehaven er ansat til at varetage børnenes tarv og anskue problematikkerne fra børnehøjde
  • At børn, der har negative erfaringer med alkohol, ikke kan skelne èn øl og mange

  Alkohol på arbejdspladsen

  • Medarbejderne skal være ædru i arbejdstiden
  • Der drikkes ikke alkohol i børnehavens åbningstid

  Arrangementer afholdt af børnehuset

  • Arrangementer/arbejdsdage i børnehaven er altid børnenes fest og derfor, er det børnenes oplevelser, vi
   tager udgangspunkt i og relaterer til. Derfor vil arrangementer afhold af børnehaven altid være
   alkoholfrie.

  Alkoholpolitikken er drøftet med forældrebestyrelsen med fuld opbakning til beslutningen