Overgang fra børnehave til skole

Forløbet fra børnehave til skole

Overgang fra børnehave til skole

 • Årshjul for samarbejdet – Den gode overgang for børnehave til skole.
       
  Januar-juli Fællesmøde for daginstitutionsledere og skoleledere i Vejle kommune. På mødet drøftes koordinering af det kommende år.
  • Opdaterer samarbejdsaftaler – og lægges på Ågård børnehave og Øster Starups skoles hjemmeside.
  • De ældste børn i børnehaven gør klar til skolestart. Der er fokus på styrkelse af de 8 kompetencer.
  Marts Forældremøde for kommende 0.klasses forældre.
  • Vi er fælles i hallen, kommende 0.klasse + 0.klasse. Fokus på vores relationer mellem hinanden.
  • Overgangsværktøjet udfyldes i skolerne inden sidste forældresamtalerne i 0. klasse.
  Maj Overgangsværktøj udfyldes i børnehaven inden overleveringsmødet (slut maj) og børnene besøger SFOens lokaler
  Juni Kommende 0. klasse besøger skolen og er alene med børnehaveklasselederen. Nuværende 0. klasse er sammen med børnehavepædagogerne i hallen. Der afholdes ”åben – hus” en eftermiddag for kommende børn og forældre.
  August Børnehavene skal have udleveret mødetidspunkter for det kommende skoleår.
  September Nuværende 0. klasse besøger børnehaven en formiddag.
  Børnehaven indkalder til forældremøde i september, hvor børnehaveklasselederen inviteres med.
  November En pædagog fra Genbo-huset sidder med til den første børnehaveklasse konference med talepædagogen, psykologen og socialfaglig rådgiver (nuværende 0. klasse drøftes).
  Evaluering: børnehavens leder + pædagog og skolens leder + bhv. klasseleder evaluerer på året.
  December 0. klasse + 1. klasse kommer på besøg i børnehaven og optræder med julesange for de mindste børn. 2. klasse + 3. klasse optræder for de ældste børn i børnehaven på  skolen.